UNIVERSITATS PELS DRETS CIVILS I LA DEMOCRÀCIA


SI US PLAU, SIGNEU EL MANIFEST ACADEMIC


X

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Us informem que les vostres dades seran tractades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que garanteix les mesures de seguretat i confidencialitat requerides per la normativa de protecció de dades vigent.

L'organisme responsable del tractament és:

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
CARRER MARINA 315
BARCELONA (08025)
NIF G65581621

L'objecte del tractament és la gestió de signatures del 'Manifest Acadèmic en defensa dels drets civils a Catalunya', amb l'objectiu de mantenir-se en contacte i enviar comunicacions o informació sobre activitats relacionades amb aquesta campanya.
The legal basis governing processing of the data is free consent by the individual, which may be revoked at any time. The data will be kept for as long as such consent continues.
La base jurídica que regeix el tractament de les dades és de lliure consentiment per part de l'individu, que pot ser revocada en qualsevol moment. Les dades es mantindran sempre que aquest consentiment continuï.
Les dades no estaran disponibles per a tercers ni per a transferències internacionals.
Totes les persones tenen dret a demanar l’accés a les seves dades, rectificació, cancel·lació, restricció o a oposar-se al processament, i també el dret a la portabilitat de dades.
Qualsevol persona que ho consideri oportú pot presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


X

Universitats i Centres de Recerca en Defensa dels Drets Civils i Democràcia

L’accés al lloc web de les Universitats i Centres de Recerca en Defensa dels Drets Civils i Democràcia i a la informació aquí continguda implica l'acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per aquest motiu, si voleu accedir i utilitzar la informació i els serveis que ofereix el lloc web de les Universitats i Centres de Recerca en Defensa dels Drets Civils i Democràcia, us recomanem que llegiu els continguts amb atenció.

TITULARITAT DEL DOMINI

El nom de domini www.universitiesmanifesto.assemblea.cat està registrat a nom de l'Assemblea Nacional Catalana amb el CIF G65581621, amb domicili social al carrer de Marina 315, 08025 Barcelona.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE PRIVACITAT I DADES

L'Assemblea Nacional Catalana és responsable del tractament de les dades, garanteix el compliment de les normes vigents sobre protecció de dades personals i, per tant, adoptarà les mesures tècniques necessàries per garantir la seguretat necessària.
Les dades que sol·liciti l'Assemblea Nacional Catalana es tractaran d'acord amb la normativa i seran utilitzades només després de l'autorització de l'usuari, amb l'objectiu de fer públic el Manifest d'Universitats i Centres de Recerca en Defensa de Drets Civils i Democràcia així com els noms dels signants.
Les dades no seran cedides a tercers ni transferides internacionalment.
En tot cas, cada vegada que es recopilen dades al lloc web, es proporcionarà informació a través d'una secció específica titulada "Protecció de dades" que haurà de ser llegida i acceptada pels usuaris com a prova del seu consentiment.
Els usuaris podran exercir en qualsevol moment els seus drets sota la normativa de protecció de dades mitjançant comunicació escrita, a la qual hauran d'afegir fotocòpia del document d'identitat adreçat a l'Assemblea Nacional Catalana a: Carrer de la Marina, 315, 08025 Barcelona, o per correu electrònic a dades@assemblea.cat. A més, qualsevol usuari que no estigui d'acord amb la forma en què la seva informació sigui tractada per l'Assemblea Nacional Catalana pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
En virtut de l'article 22 de la LSSICE (Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic), l'Assemblea Nacional Catalana pot utilitzar dispositius d'emmagatzematge o galetes als dispositius d’accés a Internet dels seus usuaris finals, sempre que aquests hagin donat permís després d'haver rebut la deguda informació sobre com s'utilitzaran les dades. Els usuaris poden obtenir informació sobre per què s'han instal·lat les galetes i l'ús que es farà a https://assemblea.cat/index.php/avis-legal/cookies-i-spam/ . L'anterior s'entén sense perjudici del possible emmagatzematge o ús tècnic únicament per transmetre comunicacions a través d'una xarxa de comunicacions electròniques o, si és estrictament necessari, per proporcionar un servei de la societat de la informació que l'usuari ha demanat expressament.

GALETES I CORREU BROSSA

El lloc web www.universitats.manifest.assemblea.cat pot utilitzar galetes (petits fitxers d'informació que el servidor envia a l'ordinador que accedeix a la pàgina) per dur a terme funcions específiques que consideri necessàries per al bon funcionament i visualització del lloc web. Les galetes utilitzades en el lloc són, en tot cas, temporals, amb l'únic objectiu de fer que la transmissió d'informació sigui eficaç i que desaparegui quan l'usuari hagi tancat una sessió. En cap cas, les galetes emmagatzemaran dades d'identificació personal, ni seran utilitzades per recollir aquestes dades.
Mitjançant l'ús de galetes, és possible que el servidor on estigui allotjat el lloc web reconegui el navegador que utilitza l'usuari, de manera que la navegació a través del lloc sigui més senzilla. Això permet a les persones, per exemple, accedir a les àrees, serveis, promocions i concursos que s'han reservat exclusivament per a ells, sense haver d'inscriure's durant cada visita. També s'utilitzen per mesurar quantes visites al lloc s'han produït, per controlar el progrés i el nombre d'entrades, així com altres paràmetres de trànsit. Aquestes galetes no són invasives ni nocives, sinó que simplement donen informació al sistema sobre la configuració escollida pels usuaris, però no reconeixen automàticament cap dada referent a la identitat de les persones que visiten el lloc web. Si l'usuari així ho desitja, pot denegar l'accés a qualsevol galeta, utilitzant l'opció corresponent en el seu propi navegador.
L'usuari pot configurar el seu navegador perquè rebi una alerta a la pantalla quan es rebin les galetes per impedir-ne la instal·lació al disc dur. Per navegar pel aquest lloc web, no és necessari que l'usuari permeti l'ús de galetes enviades per Universitats i Centres de Recerca en Defensa de Drets Civils i Democràcia.
Les universitats i els centres de recerca en defensa dels drets civils i la democràcia no utilitzen tècniques de correu brossa o de correu no desitjat i només utilitzaran les dades que l'usuari ha enviat d'acord amb el que estableix aquest avís legal.

ADRECES IP

Els servidors d'aquest lloc web poden detectar automàticament l'adreça IP i el nom del domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d'activitat degudament inscrit al servidor que permet el tractament posterior de dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors

LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE) I LLEI ORGÀNICA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)

El tractament de dades personals, així com la comunicació realitzada utilitzant mitjans electrònics, es realitzen amb conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.
L’usuari accepta que la legislació aplicable i els jutjats i tribunals competents per a la resolució de conflictes sobre la interpretació i aplicació d'aquestes clàusules són els de l'Estat espanyol. L'Assemblea Nacional Catalana es reserva el dret de fer els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establerts. Les modificacions s'inclouran en una secció destacada de www.universitats.manifest.assemblea.cat.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

El nom del domini www.universitats.manifest.assemblea.cat és propietat de l'Assemblea Nacional Catalana. Tota la pàgina web www.universitats.manifest.assemblea.cat, incloent-hi el disseny, l'estructura, la distribució, les respostes a consultes dels usuaris, textos, continguts, logotips, botons, imatges, dibuixos, codi font, documentació, així com tot la propietat intel·lectual i industrial dels altres signes distintius, pertanyen a l'Assemblea Nacional Catalana o, si escau, a les persones o entitats que són autors o titulars d'aquests drets.
En particular, queda prohibida la reproducció (excepte per a ús privat), transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o l'explotació dels continguts d'aquest lloc web, www.universitats.manifest.assemblea.cat, sense el consentiment exprés del titulat. Les persones interessades poden contactar amb l'Assemblea Nacional Catalana.

RESPONSABILITAT DE L'ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA

L'Assemblea Nacional Catalana no es responsabilitza dels danys o perjudicis derivats de circumstàncies de força major com, per exemple, errors en les línies de comunicacions, defectes en maquinària o programari d'usuari, errors a la xarxa d'Internet (i connexions a pàgines enllaçades ).
No es garanteix que la pàgina web funcioni de manera constant, fiable i correcta, sense retards ni interrupcions.
L'Assemblea Nacional Catalana es reserva el dret a modificar la present política de privacitat amb l'objectiu d'adaptar-la als possibles canvis en la legislació, així com a aquells que es puguin derivar del codi existent en la matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privacitat.
L'Assemblea Nacional Catalana té com a objectiu principal garantir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, sol·licitats a través de qualsevol sistema que permeti la transmissió de dades, viatjant per canals completament segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de complir en tot moment la legislació vigent en aquesta matèria.
L'Assemblea Nacional Catalana no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer dels continguts d'aquest lloc web, que segueix sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix al lloc o utilitza la informació. Tampoc es responsabilitza pel que fa a la informació continguda a les pàgines web de tercers als quals pot enllaçar www.universitats.manifest.assemblea.cat. La presència d'aquests enllaços és estrictament informativa i no constitueix cap invitació a la contractació de productes i serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destinació. En el cas que l'Assemblea Nacional Catalana tingués coneixement efectiu que l'activitat o informació que proporcionen aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o desactivar l'enllaç corresponent en el mínim període de temps possible.
L'Assemblea Nacional Catalana no es responsabilitza de la informació i dels continguts emmagatzemats, inclosos però no limitats a fòrums, àrees de xats, generadors de blocs, comentaris, mitjans de comunicació socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de l'Assemblea Nacional Catalana. No obstant això, i de conformitat amb el que estableixen els articles 11 i 16 de la LSSICE, l'Assemblea Nacional Catalana es posa a disposició de tots els seus usuaris, autoritats i forces de seguretat, per col·laborar de manera activa en l'eliminació o, si escau, el bloqueig de tot aquest contingut que pugui afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral o l'ordre públic. En el cas que l’usuari consideri que el lloc web pot incloure informació que es pugui classificar d'aquesta manera, es prega que ho comuniqui immediatament a l'administrador del lloc web.

JURISDICCIÓ COMPETENT

Per resoldre qualsevol assumpte, disputa, conflicte o problema que pugui sorgir de la interpretació, aplicació o compliment de la present política, els usuaris es presenten de forma voluntària i expressa als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.